Mycoplasma hominis, IgG, титр

160

Описание

до 6 суток